Marstad

Fastighetsbolaget Marstad har cirka 600 lägenheter för uthyrning och ägs i sin helhet av Mariehamns stad. Ägarens styrning av bolaget definieras i ägardirektivet. Marstad är majoritetsägare i dotterbolaget Dalnäs som också är ett fastighetsbolag med över 100 lägenheter för uthyrning.

Vi erbjuder allt från små lägenheter för singelhushåll till bostäder för större familjer, och våra bostadshus finns i alla stadsdelar i Mariehamn.

Lägenheterna finns både i traditionella större bostadshus, men också i mindre hus som inrymmer endast några lägenheter. Vår ambition är att hyresgästerna skall spegla samhället i stort, och att människor oberoende av ålder och livssituation skall ha möjlighet att skapa ett trivsamt hem i våra bostäder.

Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera dina önskemål om bostad!

Site by Strax