Gemensamma utrymmen

Tvättstuga

Nyckel till tvättstugan kvitteras ut på kontoret. En skild  månadsavgift betalas för  detta i samband med hyresbetalningen och är relaterad  till hushållets storlek.
Tvättmaskinerna bokas genom att anteckna namn och  lägenhetsnummer i bokningshäftet i tvättstugan.
Var noga med att följa anvisningarna för varje maskin.  Mattor får inte tvättas i maskinerna. Kom ihåg att ta bort  tvätten från maskiner och  torkrum så fort den är klar. Om tvätt har lämnats kvar har  efterföljande person rätt att  ta ut tvätten och lägga den  åt sidan. En maskin som har  bokats men inte tagits i bruk  senast 60 minuter efter att  tvättpasset har börjat får användas av annan hyresgäst.  Kom ihåg att städa upp efter dig när du är klar, så att det är  trevligt för de övriga boende  att komma till tvättstugan.

Parkering

Parkeringarna som tillhör  fastigheterna får endast  användas av hyresgästerna.  Oregistrerade bilar får inte  förvaras på området.
Motorvärmare finns att hyra  i en del fastigheter, ta kontakt med kontoret för mera  information och för att skriva  avtal.

Bastu

I de flesta bostadshus finns  bastu och bastutiderna är normalt förlagda till fredagar och  lördagar.  Bokning sker via  kontoret, och du kan boka en  stående bastutid om du vill.  Bastudörrar och värmeaggregat styrs via en dator på kontoret. Kom ihåg att städa efter dig när du har badat klart.

Sopor

Alla fastigheter har egna  sopstationer, och soporna  skall sorteras enligt gällande  regler från Mise. Var noga  med att placera rätt sopor i rätt avfallsbehållare. Tänk  på att trycka ihop kartonger  så att de inte upptar så stort  utrymme. Det är inte tillåtet  att lämna grovsopor som möbler och tv-apparater vid  husets sopstationer. Det är  viktigt att alla hyresgäster tar  ansvar och sorterar noggrant,  eftersom slarv ökar avgifterna  för avfallshanteringen och  därmed indirekt höjer kostnaderna för boendet. För avfall som skall lämnas till återvinningscentralen finns Mise-kort att kvittera ut på Marstads kontor.

Site by Strax