Att tänka på när du flyttar in

Inflyttningssyn

Om det vid inflyttningen är  någonting du inte är nöjd  med eller saknar, skall du  genast ta kontakt med oss  på kontoret. Det finns en pärm i lägenheten med en förteckning över standardutrustning  i lägenheterna och samtliga  saker som finns på listan skall finnas i din lägenhet när du  flyttar in. Om du skulle hitta  skador i lägenheten  som är  anmärkningsvärda är det  viktigt att du gör en  skriftlig  anmälan till kontoret. Om  du har klagomål gällande  städningen skall du också ta  kontakt med kontoret.

Flyttanmälan

Kom ihåg att göra flyttnings- anmälan och att ändra din  adress. På vårt kontor har vi  blanketter som du kan få och  de finns också att hämta på  Posten eller på magistratsavdelningen vid Länsstyrelsen  på Åland.

Ändring av abonnemang

Fastighetsbolaget meddelar  Tekniska verken vid Mariehamns stad angående avtal  för eldistribution, men om du  vill flytta en telefonanslutning behöver du själv ta kontakt  med Mariehamns Telefon Ab.

Hemförsäkring

För att gardera dig mot  oförutsedda utgifter vid tex  inbrott, brand eller översvämning är det viktigt att ha en  hemförsäkring. Tag kontakt  med ditt försäkringsbolag så  att ni tillsammans kan se över  ditt försäkringsskydd.

Site by Strax