Skötsel & underhåll

Lägenhetens skötsel

Enligt hyreslagen är det hyresgästens skyldighet att  återlämna lägenheten i  samma skick som den var vid  inflyttningen, bortsett från  normalt slitage. Eventuella  reparationer som inte kan hänföras till normalt slitage bekostas av hyresgästen efter utflyttning. Tänk därför på att  det inte är tillåtet att spika, borra eller på annat sätt fästa skyltar på entré- och innerdörrar  eller på inredning. Tavlor och  liknande skall fästas med  krokar avsedda för gips- och  betongväggar. Det är inte tillåtet att borra i tak, golv, dörr- och fönsterkarmar samt i köks- eller garderobsinredning. I badrummet är det absolut förbjudet att borra hål i väggar och tak (då tätskikt förstörs).

Underhåll  & reparationer

Om någonting är trasigt och  du behöver hjälp i din lägenhet är du välkommen att  ringa kontoret. Hör av dig så  fort som möjligt så att skadan inte förvärras. Vi i vår tur  kontaktar bolagets fastighetsskötare eller anlitar utomstående hjälp om det behövs. Vi  vill gärna ha din tillåtelse att  gå in i lägenheten även när  du inte är hemma, så att vi  kan åtgärda felet så fort som  möjligt.  Som hyresgäst får  man inte själv utföra reparationer eller renoveringar utan  disponentens medgivande. Färgen på väggarna i lägenheterna är neutrala för att de skall passa för så många som möjligt. Därför är det inte  tillåtet att måla om eller på  annat sätt förändra väggfärgen utan att ta kontakt med  kontoret.

Site by Strax