Tv & bredband

Tv & bredband

Alla lägenheter är anslutna till  Mariehamns Centralantenn  Ab (MCA), och kostnaden för  standardutbudet av kanaler  ingår i hyran (gäller ej Lotsgatan 6 och  8).  Om du vill veta  mera om utbudet av kanaler  eller har frågor som berör tv-anslutning kan du ta kontakt direkt med MCA eller din internetleverantör. Ansvaret för att betala eventuella lagstadgade licensavgifter som uppbäres av myndighet åligger hyresgästen.

Parabolantenn

Om du skulle vilja sätta upp  en parabolantenn måste du  först ta kontakt med kontoret  och få tillstånd för detta. Samtidigt får du också anvisningar  om hur parabolen skall monteras.

Bredband

I de flesta lägenheter är det  föreberett för bredband och  du kontaktar själv en leverantör om du önskar teckna ett  abonnemang.

Site by Strax