Avtal, hyra & nycklar

Hyresavtal

Den som står för hyresavtalet ansvarar för att hyran betalas i tid och för eventuella skador som uppstår i lägenheten under avtalstiden. Före inflyttning skall en depositionsavgift erläggas som återbetalas vid utflytt om lägenheten är hel och städad. Flera personer än vad avtalet omfattar får inte flytta in i lägenheten utan att kontoret har kontaktats.

Om du vill läsa hyreslagen för landskapet Åland (ÅFS  19/1999) hittar du den på Ålands landskapsregerings hemsida

Avtalstid

Hyresavtalet gäller från  det datum som är avtalat  och tillsvidare. Om du som  hyresgäst önskar säga upp  avtalet är  uppsägningstiden  en full kalendermånad. Kom därför ihåg  att säga upp lägenheten  senast sista vardagen i   t ex april om du vill flytta ut  sista maj.  För att vara giltig  skall uppsägningen göras skriftligt och lämnas till vårt  kontor.

Hyra

Hyran betalas i förskott  senast andra vardagen i  månaden. Kom ihåg att  ange  referensnumret  du har  fått varje gång du betalar  hyran. I hyresavgiften ingår kostnaderna för vatten och  sopor. Värmekostnaden ingår också med undantag av  de fastigheter som värms  upp med el. Elförbrukningen ingår inte, utan betalas  direkt av hyresgästen. Eventuella avvikelser från vad som ingår och inte ingår i hyran kan finnas mellan olika fastighter och regleras i respektive hyresavtal.  

Vid försenad eller utebliven  hyresbetalning skickas en  påminnelse med sista betalningsdatum angivet. Skulle  hyran efter detta fortfarande  inte vara betald kommer  hyresavtalet att hävas.
Om du skulle få tillfälliga  svårigheter med att betala  hyran är det därför viktigt att  du kontaktar oss genast, så  att vi tillsammans kan se över  möjligheterna att göra upp en  betalningsplan.
Alla hyresgäster kan tillsammans hjälpas  åt att hålla hyrorna så låga  som möjligt  genom att:

  • Håll dörrar och fönster stängda under den kalla årstiden och vädra endast korta stunder.
  • Var sparsam med vattnet.  Diska inte under rinnande  vatten och duscha inte längre  än nödvändigt.
  • Hålla nere reparationskostnaderna genom att vara  aktsam om både lägenheten  och de gemensamma utrymmena.

Nycklar

Till lägenheten finns det tre  nycklar som du kvitterar ut i  samband med inflyttningen.  Nycklarna går inte att kopiera själv. Behöver du extra  nycklar är du välkommen att  ta kontakt med kontoret så  ordnar vi det mot en depositionsavgift.  Om du skulle låsa ut dig kan  du mot ersättning få hjälp att  öppna dörren. Dagtid går det  bra att ta kontakt med kontoret, och övriga tider kan du  kontakta den person eller det  företag som av kontoret är utsedd att hjälpa till i sådana  situationer. Du hittar aktuella  telefonnummer under fliken viktiga telefonnummer på hemsidan.

Uthyrning i andrahand

Det är inte tillåtet att hyra  ut lägenheten i andrahand,  annat än i undantagsfall. En  ansökan på grund av särskilda skäl kan göras och frågan  avgörs då av bolagets vd.

Byte av lägenhet

Grundregeln för att få byta  lägenhet inom fastighetsbolaget är att du har bott minst  två år i din nuvarande lägenhet. Av särskilda skäl kan det vara  möjligt att byta lägenhet även  om det ännu inte har gått två  år. Giltiga orsaker är att

  • familjebilden för boende ändras
  • den ekonomiska situationen förändras mycket inom en kort tid
  • det tillkommer medicinska orsaker eller handikapp

För att få möjlighet att byta  lägenhet krävs att hyran har  betalats i tid samt att hyresgästen inte har orsakat några  allvarliga störningar för grannar och varit aktsam om  nuvarande lägenhet så att  inte några större renoveringar  måste göras

Site by Strax