Viktiga telefonnummer

Kontoret

Nycklar och störningsärenden under kontorstid
(telefontid 09:00 - 10:00 och 14:00 - 15:00)

531 860

Alandia Security Ab

Fastighets-, nyckel- och störningsjour efter kontorstid - 17 593

Polisen

527 100

Räddningsverket

Vid översvämning och brand -112

Site by Strax