Väktargränd 9A

Huset är centralt beläget i Mariehamn, nära daghemmet Wäktars. Fastigheten är bygd 1990. De allmänna utrymmena inrymmer tvättstuga och bastu som ligger i daghemmets lokaler.

Site by Strax