Måsvägen 5

I närheten av huset ligger butik, bank, Ytternäs lågstadieskola, daghem, läkarstation och församlingshem. Intill bostadsområdet finns också en belyst motionsbana, fotbollsplan samt idrottshall. Stadsbussen stannar i närheten av huset. Fastigheten är bygd 1980, och grundrenoverades 2004 då den också försågs med en takvåning. De allmänna utrymmena inrymmer tvättstuga, torkrum och bastu.

Site by Strax