Bostadsansökan

Sökandens personuppgifter

Genom att uppge personsignum godkänner jag att Marstad får göra kreditupplysning.

Personuppgifter för make/maka/sambo/partner
Övriga
Den sökta lägenheten
Flyttorsak
Uppgifter om den nuvarande bostaden och behovet av bostad